Editorial Board

Editor-in-Chief:
PhD. Carmen COZMA
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania
Deputy Editor-in-Chief:
PhD. Adrian MURARU
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania
Editorial Designer:
PhD. Codrina-Laura IONIŢĂ
“George Enescu” University of Arts, Iaşi, Romania
Editors:
PhD. Melentina TOMA
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania

PhD. Frăguța ZAHARIA

“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania

Marius CHELARU

"Fundatia Culturala Poezia" Publishing House, Iaşi, Romania